L'àrea de Dret Administratiu del DESPATX PEÑA I NOFUENTES ADVOCATS és una de les més antigues d'aquest bufet.

Els problemes de qualsevol ciutadans pugui tenir amb:

a) La corporació local o Ajuntament.

b) La Generalitat de Catalunya.

c) Qualsevol òrgan de l'administració de l'Estat espanyol dels coneguts com a perifèrics (Sub Delegació del Govern, Prefectura de Trànsit, Hisenda Pública ...).

Han de ser ràpidament assessorats i defensats per un lletrat qualificat en la matèria, i indiscutiblement QUE TINGUI GANES DE "LLUITAR" CONTRA LES ADMINISTRACIONS, SÍ, HAN LLEGIT BÉ: PARLEM DE LLUITAR.

Quan diem lluitar, no volem dir sostenir un combat cos a cos, per contra queremso dir que el lletrat expert en Dret administratiu no es pot limitar a defensar des del despatx, sinó que ha d'anar necessàriament a entrevistar-se amb els responsables de l'Administració amb la finalitat de trobar una ràpida solució al problema del ciutadà, ja que els terminis en Dret Administratiu són molt estrictes, i en cas que la via administrativa no solucioni el problema, la alterantiva és acudir a la jurisdicció contenciosa administrativa, que es caracteritza per ser molt lenta i costosa.

DEPARTAMENT D'ESTRANGERIA

PEÑA I NOFUENTES ADVOCATS ofereix un assessorament sobre regularització de persones estrangeres que vulguin tenir residència legal a l'Estat espanyol.  Podem tramitar tota mena de permís de residència (de treball, estudis, esportistes...) i sempre busquem minimitzar els tràmits burocràtics. Estem lluny de caure en el parany existent en altres ubicacions, i oferim a les persones estrangeres un assessorament EFICIENT, OBJECTIU, I TRANSPARENT sobre la possibilitat o no de poder optar a tenir legalitzada la seva situació o la dels seus familiars a l'Estat espanyol.

La nostra advocadessa especialista en Estrangeria és na Carolina Morales López.

carolinamorales@elabogadodavid.com

Telèfon 679528568 Fan page