Es troben adscrits a l'àrea de dret canònic de l'DESPATX PEÑA I NOFUENTES ADVOCATS professionals especialistes en tramitació de nul·litats matrimonials davant la jurisdicció eclesiàstica (tribunals diocesans, tribunals eclesiàstics, Tribunal de la Rota a Madrid).

Aquesta tramitació es realitza per experts en Dret Canònic de l'DESPATX PEÑA I NOFUENTES ADVOCATS, tant en primera com en segona instància.