El Sr. DAVID PEÑA I NOFUENTES és coneixedor de la normativa en matèria de Dret de l'esport, ja que és agent FIFA de futbolistes per la RFEF. Això vol dir que a més de ser llicenciat en Dret i Doctorant en Dret, el lletrat titular i fundador de DESPATX PENYA I NOFUENTES ADVOCATS té el títol oficial per representar futbolistes, atorgat per RFEF i FIFA, el que li avala els coneixements específics de Dret esportiu tant a nivell del Regne d'Espanya com a l'escenari de la Unió Europea i resta del món.

Conèixer els Estatuts i Reglament General de la RFEF, conèixer i dominar les últimes circulars RFEF i FIFA, així com els Estatuts i Reglament d'aplicació dels Estatuts FIFA, i finalment conèixer i dominar el Reglament sobre l'estatut i les transferencais de jugadors, el PLAYER'S AGENTS Regulations no és tasca fàcil, i per això, si tenim en compte el perfil de lletrat i el d'agent oficial FIFA, és indiscutible qeu l'assessorament dirigit als professionals i no professionals en la pràctica del futbol éS MOLT CLAR i POSITIU .

El Dret de l'Esport és una especialitat no molt coneguda a l'Estat espanyol, i podem considerar al lletrat Sr. PEÑA I NOFUENTES dels pocs especialistes Advocats dedicats a aquesta branca de gran complexitat tècnica.

AGENT RFEF

Background Image

L´any 2004 el nostre fundador, Sr. David PEña i Nofuentes, va superar l´examen a la Real Federación Española de Fútbol, amb un temari de Dret de l´Esport, i va aconseguir el títol d´Agent de jugadors.

Els drets laborals, civils i fiscals de l'esportista no poden estar en un segon pla, i creiem que ha de ser el més important en el moment d'assessorar a un esportista - no es pot confondre assessorar a l'esportista amb otrros conceptes. La informació que s'ha de fer arribar als esportistes ha de ser fidel i lleial, segons unes normes deontològiques pròpies dels agents d'esportistes i dels advocats.